Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

• publicat la: 21 mai 2015
Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Legea 335/2013 reglementează pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art.31 aliniat (5) din Legea 53/2003-Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

Scopul efectuării stagiului este de a asigura tranziţia absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida  competenţe şi abilităţi profesionale la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă, de a dobândi experienţa şi vechimea în muncă şi după caz în specialitate.

Stagiarul pe perioada stagiului se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu.

Activitatea stagiarului este coordonată e un mentor pe întreaga perioadă de stagiu.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor de şomaj o sumă egală cu 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă în vigoare prevăzută de Legea nr.76/2002.

Angajatorii care beneficiază de subvenţie sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor, pe perioada de stagiu încheiat.

În situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiui, acesta este obligat să restituie agenţiei sumele încasate de la bugetul asigurărilor de şomaj plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.

comentarii

de Alex la 30 mai 2015 - 18:29

Nea Alex,58ani.,proaspat absolvent al unei facultati private,caut stagiatura!

de jeno la 30 mai 2015 - 19:48

te astept la primarie

Lasati un comentariu