URMAȘII PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE POLITICE după 6 martie 1945 primesc indemnizații

• publicat la: 2 martie 2021
URMAȘII PERSOANELOR PERSECUTATE DIN MOTIVE  POLITICE după 6 martie 1945 primesc indemnizații

Conducerea Casei Județene de Pensii Satu Mare informează că a început punerea în plată a deciziilor de acordare a drepturilor urmașilor persoanelor persecutate din motive politice, deoarece  s-au preluat majoritatea dosarelor beneficiarilor de la A.J.P.I.S.

Este vorba de acele persoane ale căror susținători au fost deportați sau prizonieri în URSS, respectiv, care au fost  persecutați din motive politice de către dictatura instaurată în România după 6 martie 1945 și care, au primit decizie de la A.J.P.I.S. pentru stabilirea indemnizației prevăzute de Decretul –lege 118/1990.

Menționăm că, aici nu ne referim la urmașii  persoanelor persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945, care nu beneficiază de aceste drepturi.

Precizăm faptul că, indemnizațiile sunt diferite în funcție de numărul de ani de deportare sau prizonierat al parintelui/părinților și  că, urmașii  vor primi aceste indemnizații lunar pe tot parcursul vieții astfel:

  • copilul celui decedat în timpul detenţiei, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 lei – sumă fixă lunară, indiferent de perioada de detenție, deportare, persecuție a părintelui decedat;
  • copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, precum şi copilul născut în perioada în care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, are dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat, respectiv 700 de lei pentru fiecare an de detenție, deportare, persecuție a părintelui decedat;
  • copilul născut după încetarea situaţiei de prizonierat, deportare, respectiv de persecutie, are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care ar fi beneficiat părintele său decedat , respectiv 350 de lei pentru fiecare an de persecuție a părintelui decedat.

Având în vedere numărul mare al acestor cazuri (peste 5000), care se vor soluționa pe lângă cererile de stabilire ale pensiilor și a altor cereri de recalculare, comunicăm beneficiarilor că, instituția noastră le va transmite prin poștă, în decursul următoarelor luni, decizia administrativă,  le va pune drepturile în plată și, indiferent de data emiterii deciziei, vor primi toate drepturile restante de la data acordării acestora si anume data de 1 a lunii următoare depunerii cererii la A.J.P.I.S.

,, Solicitanții trebuie să cunoască faptul că, nu trebuie să se deplaseze la Casa Județeană de Pensii pentru a  solicita aceste drepturi deoarece, instituția noastră  pune în următoarele luni aceste indemnizații în plată,  din oficiu, iar persoanele nu trebuie să depună cerere în acest sens. Până în acest moment s-au comunicat  la plată  502 de decizii de acest tip” a declarat directorul executiv al instituției domnul Cristian Soponoș.

comunicat

Redacția Buletin de Carei precizează că urmașii refugiaților  și expulzaților din 1940 în urma Dictatului odios de la Viena nu beneficiază de indemnizații.

https://www.buletindecarei.ro/2020/08/doar-urmasii-celor-deportati-si-expulzati-dupa-6-martie-1945-primesc-drepturi-banesti.html

Lasati un comentariu